U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 48 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat de leeftijd voor plaatsing in een pleeggezin betreft

413 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

8 juli 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
10 juli 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

413 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 413 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 53 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid