U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juli 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
17 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
12 augustus 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

413 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 413 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 53 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid