U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Brussel op 28 juli 2016

346 (2019-2020) nr. 3

Procedureverloop

3 juli 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

346 (2019-2020) nr. 1
346 (2019-2020) nr. 2
346 (2019-2020) nr. 3