U bent hier

Voorstel van resolutie over een stellingname tegen de industriële ontwikkeling van de Groene Delle

393 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: Verslag in voorbereiding

Procedureverloop

29 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
30 juni 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
8 juli 2020
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
15 juli 2020
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Verworpen in commissie
Verslag in voorbereiding

Documenten

393 (2019-2020) nr. 1

Meer details