U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het taxshelterstelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling

358 (2019-2020) nr. 2

Procedureverloop

26 juni 2020
Verslag (pdf) ingediend
30 juni 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

358 (2019-2020) nr. 1
358 (2019-2020) nr. 2

Meer details