U bent hier

Ontwerp van decreet tot instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), aangenomen op 22 juni 2017 door de Conferentie van Verdragsluitende Partijen, alsmede van zijn bijlage 2 en van de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V

van de Vlaamse Regering, verslag door Carmen Ryheul
391 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

24 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
2 juli 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
10 juli 2020
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
13 oktober 2020
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
26 oktober 2020
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

391 (2019-2020) nr. 1
391 (2019-2020) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid