U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 24 mei 2017 bij het Verdrag ter oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, tussen het Koninkrijk België en de Europese Ruimtevaartorganisatie inzake de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België

356 (2019-2020) nr. 2

Procedureverloop

24 juni 2020
Verslag (pdf) ingediend
25 juni 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

356 (2019-2020) nr. 1
356 (2019-2020) nr. 2

Meer details

Verslaggever