U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering Vijfjaarlijks rapport van de Vlaamse Regering over de evaluatie van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

van Wouter Beke
381 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

22 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
2 juli 2020
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
9 december 2020
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: Stefaan Pleysier (hoogleraar faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie, coördinator van de onderzoekslijn Jeugdcriminologie en Jeugdrecht en promotor van het onderzoek door het Steunpunt WVG), Johan Put (hoogleraar faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie, coördinator van de onderzoekslijn Jeugdcriminologie en Jeugdrecht en promotor van het onderzoek door het Steunpunt WVG), Elke Roevens (faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie, hoofdonderzoekster van het onderzoek door het Steunpunt WVG), Luc Deneffe (directeur vzw De Wissel), Kris Clijsters (co-coördinator vzw Cachet), Kristof Desair (bestuurder Vlaams expertisecentrum kindermishandeling en directeur vertrouwenscentrum kindermishandeling Vlaams-Brabant), Vera Vernaeve (consulente sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp Dendermonde en hoofddéléguée ACOD technisch comité Opgroeien)
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
15 december 2020
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: Bruno Vanobbergen (algemeen directeur Agentschap Opgroeien), Tine Suykerbuyk (ondervoorzitter Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, jeugd- en familierechter Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, voorzitter van de Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten), Joke Vanroy (teambegeleider Crisispunt Limburg -18, CAW Limburg), Mieke Segers (sectorcoördinator kinderopvang en jeugdhulp & gezinsondersteuning, Vlaams Welzijnsverbond), Patrick Vander Weyden (algemeen directeur SOM (federatie van sociale ondernemingen)), Miet Neyens (stafmedewerker jeugdhulp SOM (federatie van sociale ondernemingen)), Ingrid Crabbe (beleidsmedewerker vzw Ouderspunt)
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Documenten

381 (2019-2020) nr. 1
381 (2019-2020) nr. 2
381 (2019-2020) nr. 3

Meer details