U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering Vijfjaarlijks rapport van de Vlaamse Regering over de evaluatie van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

van Wouter Beke
381 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

22 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
24 juni 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 juli 2020
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Documenten

381 (2019-2020) nr. 1

Meer details