U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

van de Vlaamse Regering
389 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 juli 2020
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
8 juli 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
10 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
23 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

389 (2019-2020) nr. 1
389 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 389 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 118 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid