U bent hier

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

365 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

16 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
17 juni 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
19 juni 2020
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

365 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 365 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 33 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid