U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
19 juni 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
25 juni 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

351 (2019-2020) nr. 1
351 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 351 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
122 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 109 leden hebben "ja" gestemd
  • 13 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid