U bent hier

Verslag over de voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn

289 (2019-2020) nr. 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

9 juni 2020
Verslag (pdf) ingediend
30 juni 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

289 (2019-2020) nr. 1
289 (2019-2020) nr. 2
289 (2019-2020) nr. 3
289 (2019-2020) nr. 4
289 (2019-2020) nr. 5
289 (2019-2020) nr. 6
289 (2019-2020) nr. 7

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen