U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 24 mei 2017 bij het Verdrag ter oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, tussen het Koninkrijk België en de Europese Ruimtevaartorganisatie inzake de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België

van de Vlaamse Regering
356 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
23 juni 2020
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
30 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
3 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
22 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

356 (2019-2020) nr. 1
356 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 356 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
122 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 122 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 116 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid