U bent hier

Voorstel van resolutie tot onmiddellijke invoering van de tijdelijke bouwstop op onaangesneden woonreservegebieden, in afwachting van een wettelijk kader om de bouwshift door te voeren

340 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

3 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
5 juni 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
7 juli 2020
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

340 (2019-2020) nr. 1
340 (2019-2020) nr. 2

Meer details