U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
8 juni 2020
Te behandelen in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
11 juni 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
29 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
3 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
22 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

324 (2019-2020) nr. 1
324 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 324 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid