U bent hier

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II)

318 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

18 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
19 mei 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
20 mei 2020
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
29 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

318 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 318 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 121 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid