U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
29 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
2 juni 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

318 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 318 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 121 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid