U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
4 juni 2020
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
10 juni 2020
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
18 juni 2020
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
1 juli 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
3 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
24 augustus 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

328 (2019-2020) nr. 1
328 (2019-2020) nr. 2
328 (2019-2020) nr. 3
328 (2019-2020) nr. 7
328 (2019-2020) nr. 8
328 (2019-2020) nr. 10

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 328 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid