U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
18 mei 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen
19 mei 2020
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
29 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
2 juni 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

314 (2019-2020) nr. 1
314 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 314 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
122 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid