U bent hier

Voorstel van decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

314 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
18 mei 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen
19 mei 2020
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
20 mei 2020
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

314 (2019-2020) nr. 1
314 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 314 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
122 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid