U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het invoeren van een overgangsbepaling voor de geldigheidsduur van de startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 113°/2

298 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
11 mei 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
15 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
29 mei 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

298 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 298 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 118 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid