U bent hier

Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

6 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
8 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

296 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 296 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
124 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 124 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid