U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg

van de Vlaamse Regering
299 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
15 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
18 mei 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

299 (2019-2020) nr. 1
299 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 299 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 118 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid