U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Vlaamse Gemeenschap inzake cinematografische coproductie, ondertekend te Brussel op 23 mei 2019

van de Vlaamse Regering
345 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
9 juni 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 juni 2020
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
24 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
3 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
22 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

345 (2019-2020) nr. 1
345 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 345 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
122 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 122 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid