U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van de Vlaamse Regering
18-A (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
12 mei 2020
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
9 juni 2020
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
18 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
26 juni 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
9 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

18-A (2019-2020) nr. 1
18-A (2019-2020) nr. 2
18-A (2019-2020) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 18-A (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 48 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid