U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
12 mei 2020
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
14 mei 2020
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2 Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
15 mei 2020
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
19 mei 2020
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Internationaal Vlaanderen
Benoeming van een verslaggever en bespreking
26 mei 2020
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Kanselarij en Bestuur
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Benoeming van een verslaggever en bespreking
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
27 mei 2020
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving Afdeling 1. Financiële ondersteuning erkende dierenasielen
Benoeming van een verslaggever en bespreking
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
28 mei 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 2. Generieke maatregel subsidie Vlabinvest apb Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
In behandeling in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
2 juni 2020
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Internationaal Vlaanderen Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Stemming
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
3 juni 2020
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 1. Financiële ondersteuning erkende dierenasielen Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 juni 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 2. Generieke maatregel subsidie Vlabinvest apb Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
9 juni 2020
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 1. Algemeen, Hoofdstuk 7/1. Financiën en Begroting (amendementen nrs. 4 t/m 6) Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Artikelsgewijze bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
22 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
26 juni 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

290 (2019-2020) nr. 1
290 (2019-2020) nr. 3
290 (2019-2020) nr. 5
290 (2019-2020) nr. 6
290 (2019-2020) nr. 7
290 (2019-2020) nr. 8
290 (2019-2020) nr. 9
290 (2019-2020) nr. 10
290 (2019-2020) nr. 11
290 (2019-2020) nr. 12
290 (2019-2020) nr. 13
290 (2019-2020) nr. 14

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van programmadecreet 290 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 51 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 62 leden hebben "ja" gestemd
 • 48 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: