U bent hier

Ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020

van de Vlaamse Regering
290 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

4 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
7 mei 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 mei 2020
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
14 mei 2020
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2 Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Hoofdstuk 2 Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
15 mei 2020
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
19 mei 2020
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Internationaal Vlaanderen
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Hoofdstuk 3. Internationaal Vlaanderen
26 mei 2020
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Kanselarij en Bestuur
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Hoofdstuk 7. Kanselarij en Bestuur
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
27 mei 2020
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving Afdeling 1. Financiële ondersteuning erkende dierenasielen
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Hoofdstuk 4. Omgeving Afdeling 1. Financiële ondersteuning erkende dierenasielen
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
28 mei 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 2. Generieke maatregel subsidie Vlabinvest apb Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 2. Generieke maatregel subsidie Vlabinvest apb Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
In behandeling in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
2 juni 2020
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Internationaal Vlaanderen Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Hoofdstuk 3. Internationaal Vlaanderen Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Stemming
Hoofdstuk 7. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
3 juni 2020
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Stemming
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 1. Financiële ondersteuning erkende dierenasielen Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Stemming
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 1. Financiële ondersteuning erkende dierenasielen Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Aangenomen in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 juni 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 2. Generieke maatregel subsidie Vlabinvest apb Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Stemming
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 2. Generieke maatregel subsidie Vlabinvest apb Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
9 juni 2020
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 1. Algemeen, Hoofdstuk 7/1. Financiën en Begroting (amendementen nrs. 4 t/m 6) Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Artikelsgewijze bespreking en stemming
Hoofdstuk 1. Algemeen, Hoofdstuk 7/1. Financiën en Begroting (amendementen nrs. 4 t/m 6) Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voortzetting van de bespreking en stemming
Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
22 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

290 (2019-2020) nr. 1
290 (2019-2020) nr. 3
290 (2019-2020) nr. 5
290 (2019-2020) nr. 6
290 (2019-2020) nr. 7
290 (2019-2020) nr. 8
290 (2019-2020) nr. 9
290 (2019-2020) nr. 10
290 (2019-2020) nr. 11
290 (2019-2020) nr. 12
290 (2019-2020) nr. 13
290 (2019-2020) nr. 14

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van programmadecreet 290 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 51 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 62 leden hebben "ja" gestemd
 • 48 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: