U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse Ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten

291 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
8 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

291 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 291 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
123 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 123 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 117 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid