U bent hier

Voorstel van bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft

285 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
8 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

285 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van bijzonder decreet 285 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
124 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 124 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid