U bent hier

Voorstel van resolutie over het schaliegasvrij maken van Vlaanderen

280 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

28 april 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
11 mei 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 mei 2020
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

280 (2019-2020) nr. 1

Meer details