U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat een optimale aanwending van de vergunde capaciteit betreft

264 (2019-2020) nr. 1
Tekst nog niet beschikbaar

Procedureverloop

14 april 2020
Voorstel van decreet ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Documenten

264 (2019-2020) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid