U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 april 2020
Verstuurd naar de voorzitter
14 april 2020
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 april 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
21 april 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

262 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 262 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 118 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid