U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 maart 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
18 maart 2020
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
20 maart 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
24 maart 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

245 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 245 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
62 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid