U bent hier

Voorstel van resolutie tot wijziging van artikel 39 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

240 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

10 maart 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
19 maart 2020
Te behandelen in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
14 mei 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Verworpen in commissie

Documenten

240 (2019-2020) nr. 1
240 (2019-2020) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers