U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
14 april 2020
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
29 april 2020
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
19 mei 2020
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
3 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
12 juni 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juni 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

237 (2019-2020) nr. 1
237 (2019-2020) nr. 2
237 (2019-2020) nr. 3
237 (2019-2020) nr. 4
237 (2019-2020) nr. 5
237 (2019-2020) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 237 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 120 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid