U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020 tot erkenning van Thor Park in Genk als regelluwe zone voor energie

van de Vlaamse Regering, verslag door Robrecht Bothuyne
229 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 februari 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
10 maart 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
18 maart 2020
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
29 april 2020
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
8 mei 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
15 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
25 mei 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

229 (2019-2020) nr. 1
229 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 229 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 118 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid