U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

van de Vlaamse Regering
194 (2019-2020) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Instrumentendecreet
Stand van zaken: advies Vlaamse Toezicht voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd over amendement Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Procedureverloop

24 januari 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
11 februari 2020
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
21 december 2020
Advies Raad van State gevraagd over amendement
17 februari 2021
Advies Raad van State ontvangen
23 februari 2021
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd over amendement
24 maart 2021
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen

Documenten

194 (2019-2020) nr. 1
194 (2019-2020) nr. 2
194 (2019-2020) nr. 4
194 (2019-2020) nr. 5
194 (2019-2020) nr. 6

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid