U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

van de Vlaamse Regering
194 (2019-2020) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Instrumentendecreet

Procedureverloop

24 januari 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
10 februari 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
11 februari 2020
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Documenten

194 (2019-2020) nr. 1
194 (2019-2020) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid