U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 93 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

180 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

9 januari 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
23 januari 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Verworpen in commissie

Documenten

180 (2019-2020) nr. 1
180 (2019-2020) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid