U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 93 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

180 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

9 januari 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
16 januari 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
23 januari 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Verworpen in commissie

Documenten

180 (2019-2020) nr. 1
180 (2019-2020) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid