U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Democratische Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, opgemaakt te Kinshasa op 2 februari 2013

van de Vlaamse Regering, verslag door Annick Lambrecht en Orry Van de Wauwer
190 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 januari 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
31 januari 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
10 februari 2020
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
11 februari 2020
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
25 februari 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
20 maart 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
14 april 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

190 (2019-2020) nr. 1
190 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 190 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 76 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid