U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een maximumplafond voor de vergoedingen, wedden en presentiegelden toegekend aan ministers van de Vlaamse Regering

171 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

18 december 2019
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
7 januari 2020
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Documenten

171 (2019-2020) nr. 1

Meer details