U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

15 (2019-2020) nr. 6
Amendementen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 december 2019
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

15 (2019-2020) nr. 1-Bijlagen
15 (2019-2020) nr. 5-A
15 (2019-2020) nr. 5-B
15 (2019-2020) nr. 5-C
15 (2019-2020) nr. 5-D
15 (2019-2020) nr. 5-E
15 (2019-2020) nr. 5-F
15 (2019-2020) nr. 5-G
15 (2019-2020) nr. 5-H
15 (2019-2020) nr. 5-I
15 (2019-2020) nr. 5-J
15 (2019-2020) nr. 5-K
15 (2019-2020) nr. 6
15 (2019-2020) nr. 8
15 (2019-2020) nr. 10
15 (2019-2020) nr. 15