U bent hier

Motie ter voorkoming van discriminatie om ideologische en filosofische redenen over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

155 (2019-2020) nr. 2
Stand van zaken: ongegrond verklaard door Senaat

Procedureverloop

28 november 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 december 2019
Ontvankelijk
30 januari 2020
Ongegrond verklaard door Kamer van volksvertegenwoordigers
14 februari 2020
Ongegrond verklaard door Senaat

Documenten

155 (2019-2020) nr. 1
155 (2019-2020) nr. 2
155 (2019-2020) nr. 3