U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan de adressen en de koppeling van adresgegevens

102 (2019) nr. 3

Procedureverloop

3 december 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

102 (2019) nr. 1
102 (2019) nr. 2
102 (2019) nr. 3