U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

19 (2019-2020) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 november 2019
Amendement (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.
21 november 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

19 (2019-2020) nr. 1-Bijlagen
19 (2019-2020) nr. 2
19 (2019-2020) nr. 3