U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

19 (2019-2020) nr. 2
Amendement nr. 1

Procedureverloop

19 november 2019
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
21 november 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

19 (2019-2020) nr. 1-Bijlagen
19 (2019-2020) nr. 2
19 (2019-2020) nr. 3