U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

153 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

18 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27 november 2019
Ingetrokken

Documenten

153 (2019-2020) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid