U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

153 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

18 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 november 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 november 2019
Ingetrokken

Documenten

153 (2019-2020) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid