U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan de adressen en de koppeling van adresgegevens

102 (2019) nr. 2

Procedureverloop

14 november 2019
Verslag (pdf) ingediend
18 november 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

102 (2019) nr. 1
102 (2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever