U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 en bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Algemene toelichting

van de Vlaamse Regering
13 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

8 november 2019
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
12 november 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
13 november 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
14 november 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
19 november 2019
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
20 november 2019
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
27 november 2019
Afgehandeld in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
28 november 2019
Afgehandeld in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
3 december 2019
Afgehandeld in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
4 december 2019
Afgehandeld in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
10 december 2019
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
19 december 2019

Documenten

13 (2019-2020) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang