U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
10 december 2019
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
20 december 2019
Aangenomen in plenaire vergadering
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

14 (2019-2020) nr. 1
14 (2019-2020) nr. 3
14 (2019-2020) nr. 4
14 (2019-2020) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 47 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 45 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid