U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 november 2019
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
12 november 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel vraagstelling
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
13 november 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel vraagstelling
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
14 november 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
19 november 2019
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en eventueel indicatieve stemming
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
20 november 2019
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda:
Bespreking
Bespreking
Eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
21 november 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en indicatieve stemming
27 november 2019
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda:
Indicatieve stemming
Voortzetting van de bespreking
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en indicatieve stemming
28 november 2019
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Bespreking en eventueel indicatieve stemming
Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
3 december 2019
Aangenomen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Benoeming van een verslaggever en bespreking
4 december 2019
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Indicatieve stemming
Benoeming van een verslaggever en bespreking
10 december 2019
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
20 december 2019
Aangenomen in plenaire vergadering
Bekrachtigd en afgekondigd
9 maart 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (2019-2020) nr. 1
15 (2019-2020) nr. 1-Bijlagen
15 (2019-2020) nr. 5-A
15 (2019-2020) nr. 5-B
15 (2019-2020) nr. 5-C
15 (2019-2020) nr. 5-D
15 (2019-2020) nr. 5-E
15 (2019-2020) nr. 5-F
15 (2019-2020) nr. 5-G
15 (2019-2020) nr. 5-H
15 (2019-2020) nr. 5-I
15 (2019-2020) nr. 5-J
15 (2019-2020) nr. 5-K
15 (2019-2020) nr. 8
15 (2019-2020) nr. 9-Bijlagen
15 (2019-2020) nr. 10
15 (2019-2020) nr. 15
15 (2019-2020) nr. 16-Bijlagen

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting 15 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 67 leden hebben "ja" gestemd
 • 47 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
 • 45 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: