U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 november 2019
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
15 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
19 november 2019
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
2 december 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
13 december 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
9 januari 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

151 (2019-2020) nr. 1
151 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van programmadecreet 151 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid