U bent hier

Ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
151 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

12 november 2019
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
15 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
19 november 2019
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
2 december 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
13 december 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.

Documenten

151 (2019-2020) nr. 1
151 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van programmadecreet 151 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid