U bent hier

Ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van de Vlaamse Regering
152 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

12 november 2019
In behandeling in
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
14 november 2019
In behandeling in
  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
15 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
19 november 2019
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
20 november 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
21 november 2019
26 november 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
27 november 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
28 november 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
Aangenomen in
  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
3 december 2019
Aangenomen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
10 december 2019

Documenten

152 (2019-2020) nr. 1
152 (2019-2020) nr. 2
152 (2019-2020) nr. 3