U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 november 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
14 november 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht; Hoofdstuk 10. Onderwijs en Vorming; Hoofdstuk 11 . Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media; Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Werk en Sociale Economie; Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
15 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter
19 november 2019
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
20 november 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
21 november 2019
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Werk en Sociale Economie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht; Hoofdstuk 10. Onderwijs en Vorming; Hoofdstuk 11 . Inwerkingtreding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht Hoofdstuk 10. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 11 . Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking
26 november 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 8. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
27 november 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Omgeving Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Bespreking en stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
28 november 2019
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Werk en Sociale Economie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media; Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Bespreking en eventueel stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht; Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming; Hoofdstuk 10 . Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
3 december 2019
Aangenomen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 9. Financiën en Begroting Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 8. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
10 december 2019
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 8. Financiën en Begroting Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding
Bespreking en stemming
20 december 2019
Aangenomen in plenaire vergadering
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

152 (2019-2020) nr. 1
152 (2019-2020) nr. 2
152 (2019-2020) nr. 3
152 (2019-2020) nr. 6
152 (2019-2020) nr. 7
152 (2019-2020) nr. 8
152 (2019-2020) nr. 9
152 (2019-2020) nr. 10
152 (2019-2020) nr. 11
152 (2019-2020) nr. 12
152 (2019-2020) nr. 14-Addenda

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van programmadecreet 152 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 67 leden hebben "ja" gestemd
 • 47 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
 • 45 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: