U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
13 november 2019
22 november 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
11 december 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

115 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 115 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 36 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid