U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
13 november 2019
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 november 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 december 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

115 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 115 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 36 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid