U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 4 mei 2012 te Genève

100 (2019) nr. 2

Procedureverloop

24 oktober 2019
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

100 (2019) nr. 1
100 (2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever