U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan de adressen en de koppeling van adresgegevens

van de Vlaamse Regering
102 (2019) nr. 1

Procedureverloop

17 september 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
23 september 2019
Verwezen naar Commissie ad hoc
3 oktober 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
9 oktober 2019
Wijziging in de verwijzing naar commissie.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
11 oktober 2019
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
22 oktober 2019
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

102 (2019) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid