U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan de adressen en de koppeling van adresgegevens

van de Vlaamse Regering
102 (2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 september 2019
Verstuurd naar de voorzitter
23 september 2019
Verwezen naar Commissie ad hoc
9 oktober 2019
Wijziging in de verwijzing naar commissie
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
11 oktober 2019
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
22 oktober 2019
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 november 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
6 december 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
7 februari 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

102 (2019) nr. 1
102 (2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 102 (2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid